.NET Developer at Cleverlance (Prague, Czechia)

.NET Developer at Cleverlance (Prague, Czechia)


Add To Bookmarks
Company:
Location: Prague, Czechia
Type: Full Time
Created: 2021-04-08 05:01:11

Apply Here


Pro náš interní tým zabývající se vývojem webových aplikací postavených na technologiích od Microsoftu, hledáme nové kolegy/n v rozmezí zkušeností junior – senior, s chutí uit se a zájmem posouvat se do rolí analytika i architekta. Nabízíme monost se podílet na ešení aktuálních témat digitalizace státu z Prahy, Brna i Ostravy.

CO VÁS EKÁ?

 • vývoj a rozvoj peván fix time – fix price projekt urených pro naše zákazníky z oblasti státní a komerní sféry 
 • budete se podílet na testování a tvorb technologické dokumentace 
 • u zkušenjších kandidát uvítáme pesah do analýzy i architektury

CO BYSTE ML(A) UMT?

 • mít alespo 2 roky zkušenosti s vývojem zameným na technologie C#, .NET 4.x, ASP.NET, MVC, .NET CORE
 • budou se hodit zkušeností s WebServices, WCF, SOAP, XML, XSD a znalostí databází MS SQL, PL/SQL
 • pesah do JavaScriptu, jQuery, CSS, HTML 5, AJAXu je výhodou
 • vítána je znalost UML, EA na úrovní tení
 • u senior uvítáme pesah do analýzy i architektury
 • pro komunikaci v týmu je poteba J/SJ. AJ v rozsahu tení technické dokumentace
 • osobnostn oceníme profesionalitu, orientaci na výsledek a proaktivní pístup
 • pro odborný rozvoj se bude hodit zdravá ambice a chu se rozvíjet

CO NABÍZÍME?

 • zázemí dynamicky rostoucí, a pesto stabilní eské firmy, psobící na trhu ji od roku 2000
 • prostor pro samostatnou a kreativní práci
 • u nás máte monost ovlivovat své smrování ve firm a ve svém rozvoji
 • kvalitní HW i SW vybavení, pístup k nejmodernjším technologiím a specifickým projektm
 • otevené a pátelské prostedí
 • podporu pi odborném rozvoji, bohatá nabídka interních a externích školení - více informací na Cleverlance FB stránkách
 • zázemí moderních kanceláí v Praze, Brn nebo v Ostrav 
 • zvýhodnný firemní telefonní a datový tarif s moností vyuití i pro rodinné píslušníky
 • benefity (píspvek na ivotní a penzijní pipojištní, výuka AJ/NJ/RJ, sick days, píspvek na stravování, po vzájemné dohod u vybraných projekt monost ásteného home office, MultiSport karta, široká nabídka firemních akcí pro zamstnance i jejich rodiny, a další)